Sankt Hans aften Fredag den 23. juni 2017 kl. 19.00

Tradition tro starter vi kl 19.00 ved Birkely med et par sange og fakkeltænding. Derefter går vi alle i fakkeloptog gennem byen til Dammen. Kl 19.30 tændes Sct. Hans bålet med faklerne og heksen bliver sendt mod Bloksbjerg. Årets båltaler er Klaus Kildemand. Vi synger selvfølig midsommervisen mens bålet brænder ned.

medlemskab Askov bylaug