Kære medborgere i Askov.

Desværre er vi nødsaget til at efterlyse et af vores alle sammens borde-bænke sæt fra cafe miljøet ved Brugsen. Det kan selvfølgelig være, at det er lånt som en nødløsning til en fest i weekenden, hvortil vi kun kan tilskynde, at det stilles tilbage hurtigst muligt. Er det ikke tilfældet, hører vi meget gerne fra alle, som måtte have en ide om, hvorfra vi kan hente det retur til vores cafe område.

På forhånd tak

Bylauget

Sankt Hans 

torsdag den 23. juni 2016 kl. 19.00

Arrangementet starter med sang og fakkeltænding ved Birkely kl. 19.00
Fakkeloptoget går gennem byen, og er med til at tænde bålet ved Dammen ca. kl.19.30
Hvor man kan deltager i fakkeloptoget. Efterskoleforstander Helle Barnhøj er året båltaler.

Borgermøde i Askov den 2. maj 2016.

Emnet på borgermødet var de Lokale Udviklingsplaner for Askov Version 2.0

I forlængelse af kommunesammenlægningen for snart 10 år siden blev der udarbejdet lokale udviklingsplaner i 21 af Vejen Kommunes lokalsamfund.

Meget er sket siden da, så nu er det tid til at udarbejde nye versioner af de lokale udviklingsplaner.
Borgermødet i Askov blev afholdt på Askov Højskoles gamle bibliotek, som jo er en attraktion i sig selv.
Formanden Kristian Hedeager Nielsen  kunne ved mødets start med stor tilfredshed byde velkommen til 65 engagerede deltagere.

Bestyrelsen for Askov Bylaug havde på forhånd valgt følgende 5 temaer til aftenens debat.

  • Bosætning 
  • Trafik
  • Forskønnelse  
  • Turisme            
  • Kulturhus/forsamlingshus/medborgerhus

Aftenens blev indledt med et oplæg fra bestyrelsen som Kristian Hedeager Nielsen og Else Flansmose stod for. I deres oplæg fremlagde de Askov Bylaugs resultater i forhold til de gamle lokale udviklingsplaner, her kan blandt andet nævnes, at den længe ønskede hal i Askov er blevet en realitet. Øvrige resultater som Bylauget er kommet i mål med er:   fornyelse af hærvejsstien, trafik- og cykelplan for Askov samt udarbejde overordnede planer til forskønnelse af Askov.
Efter bestyrelsens indlæg fik deltagerne mulighed for at arbejde med et af bestyrelsens 5 temaer.

Der var livlig en debat og stor aktivitet, og der kom rigtig mange gode input til de nye lokale udviklingsplaner som bestyrelsen arbejder videre med. Bestyrelsen skal aflevere udviklingsplanerne med udgangen af juni. De nye udviklingsplaner vil efterfølgende kunne ses på Askov Bylaugs hjemmeside.

Skriv en tekst her

Danmarks Edison har haft sit særlige virke i Askov i 30 år

Tirsdag den 12. april åbnede Poul la Cour museet dørene for Askov Bylaug.

34 interesserede borgere fra Askov og omegn fik en helt unik mulighed for at høre om fysikeren, meteorologen, opfinderen  og højskolelæreren  Poul la Cours spændende liv.
De fremmødet blev bænket på museets gamle skolebænke, og med 34 deltagere, var der fuldt hus i den gamle skolestue.
Tidligere efterskolelærer Arne Holm Petersen  holdt et inspirerende og meget spændende foredrag, dels om Poul la Cours omfattende og banebrydende 

opfindervirksomhed, og hvilken betydning han fik for Askovs fremtid.
Poul la Cour kom til Askov i 1878, og var en aktiv opfinder og igangsætter frem til 1908 hvor han døde, kun 62 år gammel.
Efter foredraget guidede Bjarke Thomasen deltagerne igennem museet og fortalte levende om de mange spændende redskaber og genstande museet rummer. Der blev ligeledes lejlighed til at se funktionen af la Cours vindtunnel.

Bylauget takker Arne Holm Petersen og Bjarke Thomasen for en spændende og lærerig aften.
 

Dette arrangement er det første af 2 arrangementer, hvor byens borgere får mulighed for at få et indblik i den unikke historie der knytter sig til Askov. Det næste arrangement er en kulturel byvandring i Askov, som finder stede den 24. maj 2016 (nærmere omtale andet sted i bladet).

 

Af Else Flansmose sekretær i Askov Bylaug

medlemskab Askov bylaug