Askov Bylaug er et lokalråd og varetager denne funktion overfor Vejen Kommune