Fastelavnsfest

Lørdag den 25. februar. 2017 Kl. 10.00

Arrangør: Sløjdscenen og Askov Bylaug

Generalforsamling i Askov Bylaug

Indkaldelse til generalforsamling i Askov Bylaug                                              

 

Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Askov Bylaug.

Generalforsamlingen afholdes den 7. marts 2017 kl. 19.30 på Sløjdscenen.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  • Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse
  • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse
  • Vedtagelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

Er der forslag til punkter på generalforsamlingen, skal disse være undertegnede i hænde senest den 26. februar 2017. Forslag skal sendes pr. mail til kristianhedeagernielsen@gmail.com. En evt. ny dagsorden vil være at finde på Askov Bylags hjemmeside www.askovby.dk senest den 28. februar 2017.

Regnskab og budget vil senest den 20. februar 2017 være, at finde på Askov Bylaugs hjemmeside www.askovby.dk.

Nye medlemmer af bestyrelsen er meget velkomne. Anders H. Jørgensen modtager ikke genvalg. Else Flansmose, Eric Ravn og Kristian Hedeager Nielsen modtager genvalg.

Askov Bylaug

v/ formand Kristian Hedeager Nielsen  

 

Kære medborgere i Askov.

Desværre er vi nødsaget til at efterlyse et af vores alle sammens borde-bænke sæt fra cafe miljøet ved Brugsen. Det kan selvfølgelig være, at det er lånt som en nødløsning til en fest i weekenden, hvortil vi kun kan tilskynde, at det stilles tilbage hurtigst muligt. Er det ikke tilfældet, hører vi meget gerne fra alle, som måtte have en ide om, hvorfra vi kan hente det retur til vores cafe område.

På forhånd tak

Bylauget

medlemskab Askov bylaug